پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Friday, February 21, 2020
  • فا


WHO WE ARE:

From a limited fleet of six drilling rigs in beginning of the 80' to one of the Middle East most trusted companies in the field of oil & gas wells drilling, NIDC has a good history of technical innovation and development. NIDC traces its roots to 1980, when it was established at the behest of Great Leader of Iran. Since its inception NIDC has always been the leading provider for both onshore and offshore drilling as well as related technical services and well control operations in the country. At present, NIDC has a workforce of 16,000 employees, working in 10 provinces.  Presenting all the required technical services and
 enjoying the benefits of its state of the art equipment and skilled man power and expertise
 gives NIDC a unique position among drilling contractors and made it a qualified candidate for International projects. With the right people, right strategy and the right policy, NIDC is moving to address the drilling industry’s comprehensive needs.


رئیس جهاد دانشگاهی :

رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه یکی از وظایف این نهاد تولید فناوری مورد نیاز کشور است، گفت: جهاد دانشگاهی در ابتدای فعالیت، صنعت نفت را به عنوان یکی از صنایع راهبردی انتخاب کرد.

marquee date : 2/18/2020

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در آیین رونمایی از دستگاه حفاری 72 فتح:

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد: تمام توان و ظرفیت های این شرکت در خدمت صنعت نفت کشور است.

marquee date : 2/18/2020

وزیر نفت:

وزیر نفت گفت: ساخت دکل حفاری در ایران از آرزوهای صنعت نفت بود که با تلاش و پشتکار سازندگان و صنعتگران داخلی محقق شد.

marquee date : 2/18/2020

با حضور وزیر نفت در استان خوزستان انجام شد؛

مراسم رونمایی از دکل‌های حفاری خشکی ساخته‌شده توسط جهاد دانشگاهی با حضور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برگزار شد.

marquee date : 2/18/2020

   
News Headlines

National Iranian Drilling Company (NIDC) managed to successfully complete drilling of development well No. 148 of Ragsefid oilfield.

marquee date : 2/8/2018

   
5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0