سه‌شنبه, 28 خرداد 1398
 • En
پروژه ها

  پروژه خدمات فنی شرکت نفت و گاز اروندان
  فعاليتهای اجراء شده :
  1-بررسي نيازهاي مندرج در اسناد مناقصه با شرايط عملياتي و اعمال تصحيح برروي مدارك موجود
  2-عقد قرارداد و تحويل به اداره قراردادها
  3-برگزاري جلسه مشترك با كارفرما و كليه واحدهاي اجرائي پروژه در شركت ملي حفاري
  4-انجام دو مرحله عمليات رفع مانع آسفالتي در چاههاي 10و25
  5-در حال اجراي عمليات رفع مانع آسفالتي مجدد در چاه شماره 10

  مشخصات کلی قرارداد:

  44-85-039

  شماره قرارداد :

  شركت بهره برداري نفت و گاز اروندان

  کارفرما :

  ارائه خدمات پمپاژ ، لوله مغزي سيار و نمودارگيري

  موضوع قرارداد :

  بهمن ماه 1385

  تاريخ شروع به کار :

  بهمن ماه 1387

  پيش بيني :

  Cash

  نوع قرارداد :

  جاري

  وضعيت پروژه :


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0