سه‌شنبه, 28 خرداد 1398
 • En
پروژه ها

  O1,O2
   فعاليتهای اجراء شده  :
  1.1-عقد قرارداد و تحويل به اداره قراردادها
  1.2-عقد قرارداد اجاره دو دستگاه حفاري از شخص ثالث
  3-افتتاح اعتبار اسنادي
  4-انجام عمليات حفاري چاه شماره 10 پايدار
  5- انجام عملیات حفاری چاه شماره 11 سراجه
  1.6-انجام عملیات حفاری چاه شماره 4 مالکوه
  1.7-ادامه عمليات حفاري در منطقه کنگان

  مشخصات کلی قرارداد:

  10010

  شماره قرارداد :

  نفت مناطق مركزي

  کارفرما :

  حفاري چاههاي مناطق نفت مركزي

  موضوع قرارداد :

  13/3/86

  تاريخ شروع به کار :

  13/3/87

  پيش بيني:

  Daily Rate

  نوع قرارداد :  

  جاري

  وضعيت پروژه :


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0