سه‌شنبه, 28 خرداد 1398
 • En
پروژه ها

  سعادت آباد-سروستان و خشت
   فعاليتهای اجراء شده  :
  1- عقد قرارداد و تحويل به اداره قراردادها
  2-برگزاري مناقصه اجاره دو دستگاه حفاري از شخص ثالث  
  3- انجام مراحل مربوط به مناقصه خطوط آب وآتش
  4-تهيه مدارك مربوط به خدمات پيماني سيال حفاري ، سيمان و افزايه ها و انتخاب پیمانکار
   
  5-بازديد از محل و مذاكره با مالكان چاههاي آب و عقد قرارداد با آنها
  6-بازديد از محل و مذاكره با صاحبان يك كارگاه جهت اجاره به عنوان پايگاه پشتيباني
  7-پيگيري مراحل افتتاح LC و ضمانت نامه حسن انجام کار و پیش پرداخت از طریق بانکهای ذیربط
  8-تهيه برنامه زمانبندي و كتابچه هماهنگي اجراي پروژه
  9-طراحي مته هاي مورد نياز پروژه و اقدامات لازم جهت خرید که دو فقره درخواست در مرحله گشایش پاکات مالی است.
  10-طراحي و برنامه ريزي  حفاري چاهها
  11-پيگيري تصويب نمودار سازماني پروژه در اهواز و شيراز

  12-انجام موفقیت آمیز عملیات چاه شماره 5 خشت

  13-تشکیل جلسات متعدد برای رفع ابهام فنی و تکمیل اطلاعات مهندسی با کارفرما

  14-عقد قرارداد و تحویل محل استراحتگاه وامور اداری در شیراز

   

  مشخصات کلی قرارداد:

  CODRO20 /SS-278-ED

  شماره قرارداد :

  OEID

  کارفرما :

  حفاري هشت حلقه چاه در ميادين سروستان ، سعادت آباد و خشت

  موضوع قرارداد :  

  اواخر اسفند ماه 86
   

  تاريخ شروع به کار :

  اسفند ماه 1388
   

  پيش بيني تاريخ خاتمه قرارداد :

  EPDS

  نوع قرارداد :

  جاري

  وضعيت پروژه :


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0