سه‌شنبه, 28 خرداد 1398
 • En
پروژه ها

  حفاری چهار حلقه اکتشافی مدیریت اکتشاف_دستگاه شهید رجائی
   فعاليتهای اجراء شده  :
  1.1-دريافت توزيع و ابلاغ تعهدات قراردادي به مديريتها و ادارات ذيربط 
  1.2-نهائي نمودن فهرست كالا و مواد قرارداد جهت تهيه درخواستها و همچنين برآورد هزينه هاي آن بر اساس آخرين اطلاعات موجود در مديريت اكتشاف
  1.
  1.3-تهيه درخواست كالا و مواد خارجي و داخلي و اخذ تائيدات لازمه و ارسال تقاضاها به مديريت بازرگاني ، انجام مناقصات عمومي ، دريافت پيشنهادات و نهائي نمودن برخي از درخواستها جهت كميسيون مناقصات
  1.
  1.4-تهيه شرح خدمات و اسناد مناقصه عمليات عمليات بستر سنجي ، موقعيت يابي،خدمات ايمني
   سولفيد هيدروژن ، خدمات سيمانكاري ، خدمات بالگرد ، خدمات كشتي هاي تداركاتي و جابجائي و انجام امورات اداري و اخذ تائيدات و تحويل به اداره قراردادها جهت برگزاري مناقصه
  1.
  1.5-پيگيري اعلام و دريافت نيازهاي پايگاه بوشهر از طرف مديريتهاي ذيربط
  1.
  1.6-تهیه برنامه پیش بینی و زمانبندی فعالیتهای پروژه
  1.7-پيگيريگشايش اعتبار اسنادي و پرداخت ضمانتنامه حسن انجام كارو اخذ شماره حساب هزينه پروژه
  1.8-اخذ مجوزهاي لازم جهت تامين خدمات گل حفاري به جاي خريد مواد و واگذاري  آن به مديريت سيال حفاري كه در حال حاضر در اداره قراردادها در حال انجام مناقصه عمومي ميباشد.
  1.
  1.9-پيگيري خريد كالاهاي خارجي از طريق ادارات ذيربط و كارفرما و نهائي سازي خريدهاي مته   نصب آويزه ، جداري و متعلقات آن

  1

  1.10-نهائي سازي مناقصه انتخاب تامين كنندگان سيمان و افزايه ها
  1.
  1.11-پيگيري تامين پايگاه پشتيباني در بندر بوشهر جهت تامين فضاهاي كارگاهي و اداري و نهائي
  1. نمودن آن تا مرحله تحويل گرفتن از شركت نفت و گاز پارس

  مشخصات کلی قرارداد:

  85111

  شماره قرارداد :

  اكتشاف  

  کارفرما :

  عمليات حفاري چهار حلقه اكتشافي  ميادين پارس جنوبي  در آبهاي خليج فارس

  موضوع قرارداد :  

  1/8/87

  تاريخ شروع به کار :

  1/8/89

  پيش بيني تاريخ خاتمه قرارداد :

  روزانه

  نوع قرارداد :

  جاري

  : وضعیت پروه ها

   

  فعاليتهای اجراء شده در رابطه با پايگاه بوشهر شامل  :

  1300 متر مربع سوله ، 55000 مترمربع فضاي روباز و 100 مترمربع فضاي اداري
  1.1-اخذ موافقت ه.م. م شركت نفت و گاز پارسمبني بر واگذاري آن 
  1.2-تخليه سوله ، فضاهاي كارگاهي و اداري
  1.3-بازسازي و آماده سازي پايگاه
  1.4-استقرار تجهيزات مديريت دريا در محل
  1.5-انتقال بخشي از لوازمات اداري به محل و پيگيري ارسال لوازمات تكميلي
  1.6-پيگيري بازسازي يك مجموعه كاروان اداري
  1.7-پيگيري بازسازي اقامتگاه كاركنان اعزامي در بوشهر
  8-پيگيري تصويب نمودار سازماني بوشهر

   


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0