سه‌شنبه, 28 خرداد 1398
 • En
مغزه گيري

  تاريخچه
   براي مغزه و هدف از عمليات مغزه گيري مي توان تعاريف زير را بكار برد :

  مغزه چیست ؟
  نمونه ای استوانه ای شکل که از طبقات درون زمین در عمق پائین و اندازه های مختلف گرفته می شود که به روی آن تجزیه و تحلیلهای زمین شناسی از قبیل خصوصیات سنگ مخزن ، میزان تراوایی سنگ ، میزان تخلخل و درصد وجود نفت و گاز و آبهای زیرزمینی مورد استفاده قرار می گیرد .  هدف از مغزه گیری :
  بدست آوردن اطلاعات مهم مخزن از قبیل :

  1. تجزیه و تحلیل سنگ مخزن
  2. آگاهی از وجود آثار نفت و گاز
  3. میزان نفوذ پذیری
  4. تخلخل و تراوایی سنگ مخزن
  5. پی بردن به وجود شکستگیهای طبیعی در لایه های سنگ
  6. میزان بهره دهی از مخزن مورد نظر

  عمليات مغزه گيري معمولي با استفاده از يك سري تجهيزات خاص ازجمله ابزارآلات قيد شده زير صورت مي پذيرد :
  1. مته مغزه (Core Head)
  2. لوله بيروني مغزه گيري (Outer Tube)
  3. لوله دروني (Inner Barrel)
  4. پايداركننده (Stabilizer)
  5. لوله ايمني (Safety Joint)
  6. هرزگرد (Swivel)
  7. مجموعه گيرنده (Catcher Assembly)
   

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0