چهارشنبه, 29 اسفند 1397
  • En
مناقصات
   نمایش تعداد بازدیدها 149 
موضوع مناقصه :  خرید قطعات مربوط به CRA TUBING 7" TenderNo. PFP/KSH/96/001 Indent No: 48-22-96220 اداره تدارکات خارجی پروژه های حفاری
20و21/12/97 _ ابرار اقتصادی_ ایران نیوز _ مجوز : 139706734
   نمایش تعداد بازدیدها 114 
   نمایش تعداد بازدیدها 47 
   نمایش تعداد بازدیدها 53 
   نمایش تعداد بازدیدها 49 
   نمایش تعداد بازدیدها 65 
موضوع مناقصه : خرید (لو له های جداری چاههای نفت و گاز)CASING 7" 9522022 اداره تدارکات خارجی پروژه های حفاری
19و20//12/97 _ ابتکار _ تهران تایمز _ مجوز : 139706797
   نمایش تعداد بازدیدها 98 
خرید قطعات مربوط به CRA TUBING 5" TenderNo.PFP/PH 17-18/97/001 Indent No:9722002 اداره تدارکات خارجی پروژه های حفاری
18و19/12/97 _ قلم امروز _ تهران تایمز _ شماره مجوز : 1397.6735
   نمایش تعداد بازدیدها 104 
COILED TUBING REEL SIZE (OD : 1 1/2"-W.THICKNESS)( 0.125" ,16500FT – 0.109" , 20000FT)
14,15/12/97

پیام زمان- تهران تایمز

1397.6578

   نمایش تعداد بازدیدها 106 
COILED TUBING REEL SIZE (OD : 1 1/2"-W.THICKNESS)( 0.125" ,16500FT – 0.109" , 20000FT)
14,15/12/97

جهان صنعت – ایرانیوز

1397.6618

   نمایش تعداد بازدیدها 102 
صفحه1از41234.بعدي.برو

پرسشنامه اطلاعات پیمانکاران

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0